WOSKA, Adam. Krátké minihry pro více hráčů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207246. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Chlubna.

Uložit do Citace PRO