ŠOTOLA, Filip. Návrh komunikačního plánu ve společnosti ACTcz, s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20726. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO