KRAUS, Pavel. Evoluční návrh kvantového operátoru [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207263. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Bidlo.

Uložit do Citace PRO