MIHOLA, David. Webové služby pro integraci BPMS dle standardu BPMN 2.0 [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207280. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.

Uložit do Citace PRO