VALÁŠEK, Martin. Vytápění a ohřev TUV pomocí tepelných čerpadel [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20730. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Petr Kracík.
Uložit do Citace PRO