FINDRA, Michal. Rozšiření odposlechové sondy o podporu Wi-Fi [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207310. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Orsák.

Uložit do Citace PRO