SOĽÁR, Slavomír. Výroba chladu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20732. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Petr Kracík.
Uložit do Citace PRO