DOLEŽAL, Petr. Porovnání variant genetického programování v úloze symbolické regrese. Online, Bakalářská práce, vedoucí Michaela Drahošová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207338. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO