HORKÝ, Vít. Emulátor modemu pro akceleraci vývoje vestavěných zařízení [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207367. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.

Uložit do Citace PRO