MAREK, Daniel. Statická analýza v nástroji Facebook Infer zaměřená na chyby v RCU synchronizaci [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207395. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.

Uložit do Citace PRO