PISK, Jiří. Detekce bezpečnostních incidentů v počítačové síti nemocnice. Online, Bakalářská práce, vedoucí Petr Matoušek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207402. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO