BOJNANSKÝ, Matej. Systém pro správu povinností podle nařízení GDPR [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207405. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.

Uložit do Citace PRO