STOPKOVÁ, Jana. Moduly informačního systému pro plánování rozvrhů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207432. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jaroslav Dytrych.

Uložit do Citace PRO