PALÍŠEK, Eduard. VLIV STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ NA PROSPERITU FIRMY [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20746. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.

Uložit do Citace PRO