NEPOŽITEK, Jan. Vliv specifického tréninku na rozvoj svalové síly dolních končetin [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207477. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. CESA. Centrum sportovních aktivit. Vedoucí práce Jan Šťastný.

Uložit do Citace PRO