MORESOVÁ, Eva. Generátor testovacích dat pro databáze finančních technologií. Online, Bakalářská práce, vedoucí Aleš Smrčka. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207489. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO