ROSHKA, Andrei. Framework for a Web Internet Service Implemented in Google Cloud Platform. Online, Bakalářská práce, vedoucí Martin Hrubý. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207498. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO