VELICHOVÁ, Veronika. Stabilita vezikulárních komplexů vůči změnám jejich koncentrace [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207512. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Filip Mravec.

Uložit do Citace PRO