LIŠKOVÁ, Kateřina. Využití mikroskopie atomárních sil ke studiu hydrogelových systémů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Smilek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207513. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO