ČÁP, Filip. Zajímavé jevy z mechaniky tekutin. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Jedelský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207526. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO