TVRDÝ, Radek. Chytrý dům v roce 2020 [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207531. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Tomáš Mauder.

Uložit do Citace PRO