STRAKA, David. Dokončovací obrábění rozměrných výrobků na karuselu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Milan Kalivoda. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207535. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO