ŠPANKO, Dominik. Zlepšení funkčních vlastností mechanismu regulačního ventilu turbíny. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Novotný. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207558. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO