TOUFAR, Jan. Výroba tělesa sifonu plošným tvářením za studena [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207569. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Jopek.

Uložit do Citace PRO