PEJCHA, Daniel. Rovnačka profilů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207575. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Omes.

Uložit do Citace PRO