KAŠPÁREK, Jan. Aplikace zvuk pohltivého materiálu v okolí válcového dynamometru. Online, Diplomová práce, vedoucí Kamil Řehák. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207597. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO