ASHQAR, Ghaith. Vliv drsnosti povrchu na optické vlastnosti obráběných materiálů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Radim Kupčák. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207621. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO