JUHAŇÁK, Filip. Návrh aplikace pro správu tenkých klientů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20764. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.

Uložit do Citace PRO