ONDÁK, Andrej. Konstrukce poloautomatického přípravku pro soustružení závitů na konvenčním soustruhu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207652. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Kryštof Dočkal.

Uložit do Citace PRO