MED, Slavomír. Testování řezivosti vybraných HSS vrtáků. Online, Bakalářská práce, vedoucí Miroslav Píška. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207654. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO