ŠRENK, Vojtěch. Návrh technologie pro řezání a gravírování rotačních polotovarů na CO2 Laseru [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207661. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Martin Slaný.

Uložit do Citace PRO