ČERMÁK, Jan. Návrh skladu ve strojírenském podniku. Online, Diplomová práce, vedoucí Marek Štroner. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207689. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO