ŠROMOTA, Michal. Zavedení mikropostřiku forem do podmínek tlakové slévárny. Online, Diplomová práce, vedoucí Vladimír Krutiš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207699. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO