VENDL, Jan. Projekt síťové infrastruktury firmy Ambica s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20770. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO