KELBL, Michal. Výroba odlitků ze slitin na bázi Cu-Ni. Online, Diplomová práce, vedoucí Antonín Záděra. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207700. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO