ZUKALOVÁ, Kateřina. Řízení developerského projektu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20772. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslava Kosová.
Uložit do Citace PRO