SLÁMA, Vladimír. Vliv nastavení geometrie podvozku nákladního vozidla na opotřebení běhounu pneumatiky a spotřebu paliva. Online, Diplomová práce, vedoucí Martin Bilík. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207732. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO