HAGHSHENAS, Hadi a Ghasem A. AFROUZI. Existence of solutions for a class of second-order boundary value problems. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2022, 11(1), 21-31 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2022.03

Uložit do Citace PRO