ŠULC, Michael. Konstrukce pohonné soustavy pro demonstraci činnosti PID regulátoru. Online, Bakalářská práce, vedoucí Barnabás Dobossy. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207782. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO