PAŘENICA, Martin. Realizace poslechových testů pro subjektivní hodnocení kvality zvukových signálů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20781. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Rášo.
Uložit do Citace PRO