SADÍLEK, Tomáš. Transformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diac [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207813. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.

Uložit do Citace PRO