KALETOVÁ, Lenka. Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v Brně Černých Polích [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20784. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.

Uložit do Citace PRO