JEDLIČKOVÁ, Veronika. Možnosti odstraňování olova a dalších škodlivých prvků z odpadů metalurgických procesů. Online, Diplomová práce, vedoucí Libor Čamek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207890. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO