ŽÁČEK, Jakub. Vyhodnocení investičních rizik s využitím fuzzy logiky. Online, Diplomová práce, vedoucí Petr Dostál. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207892. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO