JOHN, Petr. Webová vizualizace dat z chytrých zařízení v IoT [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207902. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Hynek.

Uložit do Citace PRO