BAŘINA, Petr-Lev. Odhad volatility bitcoinu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Luňáček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207911. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO