SÝKORA, Martin. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení. Online, Bakalářská práce, vedoucí Helena Hanušová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207918. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO