BUŠ, Jan. Řízení nákladů v energetickém podniku. Online, Bakalářská práce, vedoucí Alena Kocmanová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/207928. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO