VONDRÁK, Radek. Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Jihlavsko [online]. Brno [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20797. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Jůza.
Uložit do Citace PRO