PROCHÁZKOVÁ, Pavla. Hospodaření a fundraising neziskových organizací [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20803. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.

Uložit do Citace PRO